Náš tím

Michal Vejo

riaditeľ spoločnosti

Mgr. Zuzana Ošková

obchodná manažérka

Mgr. Simona Antolová

obchodná manažérka

Milan Hruška

konštruktér