VEJO zákazková výroba nábytku


POZNÁME VÝHERCOV SÚŤAŽE O NÁBYTOK V HODNOTE 1.600 €

V pondelok 9.12.2019 sme spoznali mená výhercov súťaže o nábytok na mieru značky VEJO. Od októbra do decembra sme na stránke našej spoločnosti na Facebooku organizovali súťaž o 3 ceny v hodnote 400 €, 200 € a 100 €. Každý súťažiaci si ešte mohol navýšiť hodnotu výhry vlastnou aktivitou o ďalších 300 €. A to tak, že sa stal fanúšikom nášho facebookovského profilu (prvý bonus v hodnote 200 €) alebo verejne zdieľal banner k našej súťaži vo svojom osobnom profile na Facebooku (druhý bonus v hodnote 100 €). Tu sú mená výhercov a hodnota ich výhry:

 1. cena: Zuzana Baránková, Nitra - nábytok na mieru v hodnote 400 € plus bonus 100 € za zdieľanie súťaže
 2. cena: Ľudmila Badiarová, Svit - nábytok na mieru v hodnote 200 € plus bonus 300 € za zdieľanie súťaže a lajknutie profilu
 3. cena: Svetlana Majerčinová, Liptovský Mikuláš - nábytok na mieru v hodnote 100 € plus bonus 200 € za lajknutie profilu

Výherkyniam súťaže srdečne blahoželáme. Čoskoro ich budeme kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za podporu a za aktívnu účasť v súťaži. Ak sa Vám nepodarilo vyhrať žiadnu z lákavých cien, nemusíte banovať. Začiatkom roku 2020 plánujeme odštartovať ďalšiu podobnú súťaž o dizajnový nábytok. Stačí, ak nám zostanete verní a budete naďalej sledovať náš profil na Facebooku alebo našu webovú stránku.

Prajeme vám príjemné, pohodové a pokojné prežitie Vianoc a novoročných sviatkov v kruhu vašich najmilších.

Váš VEJO tím 

SÚŤAŽ O NÁBYTOK NA MIERU

Radi súťažíte? Chýba Vám doma nábytok alebo nejaký dizajnový doplnok? Chcete svoj interiér oživiť a obohatiť o originálny, štýlový kúsok? Tak sa zapojte do našej súťaže na Facebooku a môžete vyhrať nábytok na mieru v celkovej hodnote až 1.600 €.

AKO NA TO?

Veľmi jednoducho. Na našom profile na Facebooku nájdete každý týždeň v termíne od 8. októbra 2019 do 8. decembra 2019 banner alebo obrázok s nápisom "VYHRAJTE NÁBYTOK NA MIERU V HODNOTE AŽ 1.600 €". Stačí, ak do komentárov pod tento obrázok napíšete aspoň 2 nábytkové produkty, ktoré vyrábame na mieru. Automaticky sa dostanete do žrebovania. Pomôcku nájdete TU.

ČO MÔŽETE VYHRAŤ?

 1. cena: Nábytok na mieru podľa priania výhercu v hodnote 400 €
 2. cena: Nábytok na mieru podľa priania výhercu v hodnote 200 €
 3. cena: Nábytok na mieru podľa priania výhercu v hodnote 100 €

POZOR NA BONUSY!

Hodnotu svojej výhry môžete poľahky navýšiť o ďalších 300 €! Nemusíte pre to urobiť nič zložité. Okrem splnenia hlavnej podmienky súťaže zrealizujete dva kroky navyše:

1. Stanete sa fanúšikom nášho profilu na Facebooku.

Každému výhercovi, ktorý bude v priebehu súťaže a žrebovania cien fanúšikom nášho profilu na Facebooku, zvýšime hodnotu výhry o 200 €. Tento bonus platí aj pre tých súťažiacich, ktorí už našími fanúšikmi sú alebo boli pred začiatkom súťaže.

2. Budete zdieľať banner k tejto súťaži vo svojom profile na Facebooku.

O ďalších 100 € Vám výhru navýšime v prípade, ak budete náš oficiálny banner alebo obrázok k tejto súťaži s nápisom "VYHRAJTE NÁBYTOK NA MIERU V HODNOTE AŽ 1.600 €" zdieľať verejne vo Vašom osobnom profile na Facebooku.

V prípade, že splníte hlavnú podmienku účasti v súťaži a zároveň obe bonusové úlohy, budete v hre o interiérový nábytok na mieru v hodnote 700 € (1. cena), 500 € (2. cena) a 400 € (3. cena). A to sa veru oplatí!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O NÁBYTOK V HODNOTE 1.600 €

 1. Súťaž prebieha výlučne na Facebooku. Úlohou súťažiacich je napísať k obrázku, fotografii alebo banneru so súťažou komentár, v ktorom uvedú názov najmenej 2 nábytkových produktov, ktoré značka VEJO vyrába na mieru.

 2. Organizátorom súťaže je firma WARRIOR spol., s. r. o., výrobca kvalitného nábytku na mieru značky VEJO (ďalej len Organizátor).

 3. Súťaž začína v utorok 8.10.2019 a končí v nedeľu 8.12.2019 o 23:59 hod. SEČ.

 4. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže dovŕši vek 18 rokov.

 5. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločnosti WARRIOR spol., s. r. o., ani ich najbližší rodinní príslušníci.
 6. Zástupca Organizátora súťaže vyžrebuje výhercov jednotlivých cien v pondelok 9.12.2019. Mená výhercov budú zverejnené v ten istý deň na časovej osi profilu značky VEJO na Facebooku a taktiež na oficiálnej internetovej stránke značky VEJO v sekcii Súťaže. Poverený zástuca Organizátora súťaže bude všetkých výhercov kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

 7. Ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať sa s výhercom do 14 dní od žrebovania cien, môže sa Organizátor rozhodnúť, či vyberie spomedzi účastníkov súťaže nového výhercu, alebo túto cenu neudelí.
 8. Výhry budú odovzdané a zrealizované po vzájomnej dohode Organizátora súťaže a výhercov. Na výhry nevzniká právny nárok ani finančný nárok a výherca si nemôže uplatňovať nárok na výhru súdnou cestou, ani jej vyplatenie vo finančnej hotovosti.

 9. Ak sa výherca rozhodne pre nábytok, ktorého hodnota prekračuje výšku výhry, po dohode s Organizátorom mu táto výška výhry môže byť odpočítaná od celkovej sumy za dodaný nábytok. Finančný rozdiel výherca vyplatí Organizátorovi na základe predloženej faktúry v hotovosti, alebo peňažným prevodom na účet Organizátora.

 10. Spoločnosť Facebook nie je organizátorom súťaže a je oslobodená od akýchkoľvek záväzkov, ku ktorým sa zaviazal Organizátor súťaže.

 11. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook, a nie je s touto spoločnosťou nijako spojená.

NÁBYTOK NA MIERU, KTORÝ SME ZREALIZOVALI

Kuchynská linka s elektrospotrebičmi

Manželská posteľ a šatníková skriňa v spálni